Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

oostwestensemble.nl  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons, het bestellen van een ticket en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact of bestel formulier op de website verstrekt.

oostwestensemble.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM OOSTWESTENSEMBLE.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

oostwestensemble.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of om de door u aangevraagde goederen toe te sturen.

Daarnaast kan oostwestensemble.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst over het toesturen van informatie over projecten en concerten tot opzegging uwerzijds. Voor het maken van een account op de tickets pagina wordt uw naam en e-mailadres bewaard tot opzegging uwerzijds.

HOE LANG OOSTWESTENSEMBLE.NL GEGEVENS BEWAART

oostwestensemble.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

oostwestensemble.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De website van oostwestensemble.nl  bevat geen cookies.

Op de website van oostwestensemble.nl  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. oostwestensemble.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dirigent@oostwestensemble.nl

oostwestensemble.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

oostwestensemble.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van oostwestensemble.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

VRAGEN OF KLACHTEN

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door oostwestensemble.nl  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met oostwestensemble.nl  via dirigent@oostwestensemble.nl

Een eventuele klacht over de verwerking van persoonsgegevens door oostwestensemble.nl kunt u ook altijd kwijt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website van oostwestensemble.nl  is van het koor oostwestensemble.nl  en is als volgt te bereiken:

Postadres:

Vestigingsadres:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon:

E-mailadres:  dirigent@oostwestensemble.nl